ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1ο Ε.Κ. Α' ΑΘΗΝΑΣ

 

ΝΕΣΤΟΥ 4 - 11527 - ΠΛ. ΜΑΒΙΛΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΑΘΗΝΑ

ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Τ : +302106465781

   

F : +302106450608

 

 

e-mail : mail@1sek-a-athin.att.sch.gr

 

ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

 

 

 

 

Διδασκαλία Μαθημάτων

 

Διδασκαλία Μαθημάτων ( Θεωρία – Εργαστήριο )

Για : α) την ομαλή λειτουργία των εργαστηρίων, β) την ασφάλεια των μαθητών, γ) την αποφυγή βλαβών του εξοπλισμού, δ) την καλύτερη εκπαίδευση των μαθητών, ε) τη σύνδεση θεωρίας και πράξης στο διδακτικό έργο, στ) το ενιαίο της σχολικής ζωής, της διδακτικής μεθόδου και των παιδαγωγικών αρχών και ζ) τη μείωση των επικαλύψεων, η διδασκαλία των μαθημάτων καθορίζεται σύμφωνα με υπουργική απόφαση που ορίζει τις αναθέσεις διδασκαλίας κάθε εργαστηριακού μαθήματος που η διδασκαλία του γίνεται στο Σ.Ε.Κ.

Συμπεριφορά Μαθητών.

1. Σε περίπτωση παραπτώματος μαθητή ή μαθητών ο Διευθυντής του Σ.Ε.Κ. μπορεί να τον ή τους απομακρύνει από τις εργαστηριακές ώρες της ημέρας του παραπτώματος. Κατόπιν ενημερώνει το Διευθυντή του σχολείου στο οποίο ανήκει ο μαθητής ή οι μαθητές για τη λήψη πρόσθετων μέτρων, μετά από πρόταση του συλλόγου διδασκόντων στο Σ.Ε.Κ.

2. Σε περίπτωση παραπτώματος μαθητή κατά τη διάρκεια του εργαστηριακού μαθήματος, οι διδάσκοντες μπορούν να τον απομακρύνουν από το εργαστήριο.

Γενικές Διατάξεις.

1.  Τα εργαστήρια κατεύθυνσης εντάσσονται σε τομέα εργαστηρίων.

2. Όπου λειτουργούν περισσότερα από ένα εργαστήρια κατεύθυνσης του ίδιου τομέα, στον ίδιο χώρο, θεωρούνται ένα εργαστήριο.

3. Για τον ορισμό υπευθύνου εργαστηρίου κατεύθυνσης πρέπει το ωράριο λειτουργίας του εργαστηρίου να είναι τουλάχιστον εννέα (9) ώρες την εβδομάδα. Αν δεν είναι, εντάσσεται μαζί με άλλο εργαστήριο με μειωμένο ωράριο απασχόλησης, ώστε συνολικά οι ώρες των δύο ή περισσοτέρων επιμέρους εργαστηρίων να μην υπερβαίνουν το τριανταπεντάωρο (35ωρο) της διδακτικής απασχόλησης του εργαστηρίου.

4. Σε περίπτωση που οι εργαστηριακές ανάγκες σε ένα εργαστήριο κατεύθυνσης υπερβαίνουν τις 70 ώρες εβδομαδιαία (πρωί και απόγευμα) δύναται να δημιουργηθεί και άλλο.

5. Η ευθύνη του εξοπλισμού κάθε εργαστηρίου κατεύθυνσης και της λειτουργίας του ανήκει αποκλειστικά στο Σ.Ε.Κ. ή το Σ.Ε.

Για τη δημιουργία  Σχολικού Εργαστηρίου σε ένα Τ.Ε.Ε. απαιτείται και η σύμφωνη πρόταση του Διευθυντή του Σ.Ε.Κ., εάν υπάρχει στην ίδια διεύθυνση.

Για τη λειτουργία ενός Σ.Ε. – Τ.Ε.Ε. απαιτείται η σύμφωνη πρόταση του προϊστάμενου Γραφείου Τ.Ε.Ε. ή του προϊστάμενου Δ/νσης Δ/βάθμιας Εκπ/σης προς το ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Τα εργαστήρια του Σ.Ε.Κ. και Σ.Ε., καθώς και οι τομείς στους οποίους εντάσσονται είναι :

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

 

01

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ

0101

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

0103

ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

0104

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

0105

ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

02

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

0203

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

03

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ

0301

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

0302

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

0303

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

0304

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

04

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

0401

ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

08

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

0803

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

0805

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ

11

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1101

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1102

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ *

 

* Το εργαστήριο Εφαρμογών Η/Υ εξυπηρετεί τις ανάγκες όλων των άλλων Τομέων εκτός αυτού της Πληροφορικής για τη διδασκαλία του λογισμικού τους.

Παρατήρηση : Για την ειδικότητα των Β. Φαρμακείων θα χρησιμοποιηθεί το Ιατρικό – Βιολογικό εργαστήριο.

6. Αν υπάρχουν τρία (3) με πέντε (5) εργαστήρια κατεύθυνσης σε κάποιους από τους Τομείς του πίνακα, τότε επιλέγεται ένας (1) υπεύθυνος Τομέα, αν υπάρχουν έξι (6) ή περισσότερα επιλέγονται δύο (2) υπεύθυνοι Τομέων στον ίδιο Τομέα.

7. Υπεύθυνος Τομέα επιλέγεται και στην περίπτωση που υπάρχουν τρία (3) έως πέντε (5) εργαστήρια κατεύθυνσης σε περισσότερους από έναν τομείς του πίνακα εργαστηρίων.

8. Μετά από απόφαση του οικείου προϊσταμένου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ανάλογα με τις δυνατότητες των εργαστηρίων, είναι δυνατή η πρακτική εξάσκηση μαθητών Γυμνασίων ή Ενιαίων Λυκείων στα Σ.Ε.Κ.

9. Ο Διευθυντής του Σ.Ε.Κ., ο Υποδιευθυντής,  οι υπεύθυνοι τομέα και οι υπεύθυνοι εργαστηρίου, πρέπει να παραμένουν σ’ αυτό όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες του ωραρίου τους.

10. Αρμόδιο όργανο για την ανάθεση προαιρετικής υπερωριακής διδασκαλίας σε καθηγητές που προσφέρουν εργασία σε Σ.Ε.Κ. είναι ο σύλλογος των καθηγητών του Σ.Ε.Κ. και η πληρωμή της υπερωριακής διδασκαλίας των εκπαιδευτικών αυτών πρέπει να γίνεται από το σχολείο από το οποίο μισθοδοτούνται

 

 

 

 

 

 

 

 

update : 04/11/2015

Σχεδίαση - ανάπτυξη

Copyright 2002-

Υπεύθυνος Ιστοσελίδας : Γεώργιος Η. Σταυρόπουλος