ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1ο Ε.Κ. Α' ΑΘΗΝΑΣ

 

ΝΕΣΤΟΥ 4 - 11527 - ΠΛ. ΜΑΒΙΛΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΑΘΗΝΑ

ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Τ : +302106465781

   

F : +302106450608

 

 

e-mail : mail@1sek-a-athin.att.sch.gr

 

ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

 

 

 

 

Εκπαιδευτικά προγράμματα και εκδηλώσεις

 

1. Τα Σ.Ε.Κ. μπορούν να εκτελούν ή να συμμετέχουν στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

2. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς σε κάθε Σ.Ε.Κ. πραγματοποιείται έκθεση με έργα μαθητών προκειμένου να γίνει ευρύτερα γνωστό το έργο των Σ.Ε.Κ. αλλά και η Τ.Ε.Ε. γενικότερα στις τοπικές κοινωνίες.

3. Το Σ.Ε.Κ. προωθεί και υλοποιεί πρωτοβουλίες σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση που έχουν σχέση με την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση.

4. Στα πλαίσια γενικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού, είναι δυνατή η επίσκεψη μαθητών σχολικών μονάδων, στα Σ.Ε.Κ. ή Σ.Ε. μετά από συνεννόηση με τον οικείο διευθυντή και η ενημέρωσή τους για την λειτουργία και τις δραστηριότητες των εργαστηρίων, από το προσωπικό των Σ.Ε.Κ.

5. Οι επισκέψεις των μαθητών και η εκπαίδευσή τους σε φυσικούς χώρους εργασίας θεωρούνται απαραίτητες στην εκπαιδευτική διαδικασία και πρέπει να γίνονται σε τακτά διαστήματα και προγραμματισμένα.

 

 

 

 

 

 

 

 

update : 04/11/2015

Σχεδίαση - ανάπτυξη

Copyright 2002-

Υπεύθυνος Ιστοσελίδας : Γεώργιος Η. Σταυρόπουλος