ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1ο Ε.Κ. Α' ΑΘΗΝΑΣ

 

ΝΕΣΤΟΥ 4 - 11527 - ΠΛ. ΜΑΒΙΛΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΑΘΗΝΑ

ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Τ : +302106465781

   

F : +302106450608

 

 

e-mail : mail@1sek-a-athin.att.sch.gr

 

ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

 

 

 

 

 

Τίτλος Προγράμματος

Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού - (ΑΗΗΕ)

Κωδικός Προγράμματος : 2015-1-EL01-KA102-013599

Περίοδος Προγράμματος : Κυρ 29 Νοεμβρίου 2015 - Κυρ 13 Δεκεμβρίου 2015

Τοποθεσία : Βερολίνο

 

Περίληψη

Οι εξελίξεις στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και της ορθολογικότερης διαχείρισης πόρων αρχίζουν να επιβάλλουν και στη χώρα μας αυξημένες απαιτήσεις στην εκπαίδευση τεχνικού προσωπικού. Έτσι κρίνεται απαραίτητη η εισαγωγή νέων γνώσεων, συχνά στα πλαίσια καινούργιων ειδικοτήτων. Η πρόληψη, κατά προτεραιότητα, η επαναχρησιμοποίηση - ανακύκλωση και η ανάκτηση ενέργειας τίθενται ιεραρχικά ως οι θεμελιώδεις αρχές διαχείρισης των αποβλήτων με βάση την Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία.

Οι χώροι υγειονομικής ταφής προορίζονται ουσιαστικά για την ταφή των υπολειμμάτων αξιοποίησης των αποβλήτων. Ήδη και βάσει του υφισταμένου νέου θεσμικού πλαισίου για την «εναλλακτική διαχείριση» δημιουργούνται προγράμματα διαλογής και νέες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα για την επεξεργασία - αξιοποίηση των αποβλήτων, ενώ οργανώνονται σε διαφορετική βάση οι εργασίες συλλογής και μεταφοράς των αποβλήτων. Οι νέες αυτές εξελίξεις στον τομέα διαχείρισης των αποβλήτων και γενικότερα της προστασίας του περιβάλλοντος καταδεικνύουν την αναγκαιότητα ύπαρξης εξειδικευμένου προσωπικού το οποίο θα καλύψει θέσεις εργασίας σε ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων συναφών με την «εναλλακτική διαχείριση» των αποβλήτων.

Το πρόγραμμα κατάρτισης «Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)» σχεδιάστηκε σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά και για την ικανοποίηση των καταγεγραμμένων αναγκών των συμμετεχόντων με στόχο να λάβουν τις εξειδικευμένες γνώσεις που απαιτούνται αναφορικά με τη διαχείριση και ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων, έτσι ώστε σε συνδυασμό με τις προσλαμβανόμενες πρακτικές δεξιότητες και στάσεις που απαιτούνται από την ειδικότητά τους, να καταστούν ανταγωνιστικοί και ικανοί να διεκδικήσουν και να πετύχουν την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, το συγκεκριμένο σχέδιο είναι σε άμεση συνάρτηση και συνάφεια με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

 

Συμμετέχοντες Καθηγητές

Νικόλαος Νικολουδάκης, Υπεύθυνος Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

Κωνσταντίνος Γκυρτής, Υπεύθυνος Τομέα Πληροφορικής

 

 

Συμμετέχοντες Μαθητές

NDONI ERALD

 

TALOURI OR TALURI PYRO OR PIRO

SINANI MARSEL

 

ALEVIZAKI SAVINA

GKAZELIS CHRISTOFOROS

 

AVGERINOS CHRISTOS

CAVO ORESTI

 

FERNANDEZ JOHN

LOIZOS CHRISTOS

 

BAVEA EIRINI

VALDEZ AVERY PAUL

 

KAKOURIS DIMITRIOS

MEMALLA ELIDA

 

SENDREA ANASTASIOS

TZITZIFAS IOANNIS

 

AVGOUSTINOS GEORGIOS

CEPE KRISTIANA

 

PARASIDIS CHRISTOS

BOUZOUKAKIS PANAGIOTIS

 

LEROS NIKOLAOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

update : 11/07/2016

Σχεδίαση - ανάπτυξη

Copyright 2002-

Υπεύθυνος Ιστοσελίδας : Γεώργιος Η. Σταυρόπουλος