ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1ο Ε.Κ. Α' ΑΘΗΝΑΣ

 

ΝΕΣΤΟΥ 4 - 11527 - ΠΛ. ΜΑΒΙΛΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΑΘΗΝΑ

ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Τ : +302106465781

   

F : +302106450608

 

 

e-mail : mail@1sek-a-athin.att.sch.gr

 

ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

 

 

 

 

Συνεργασία Σ.Ε.Κ. με τις σχολικές μονάδες

 

Συνεργασία Σ.Ε.Κ. με τις σχολικές μονάδες.

1. Με πρωτοβουλία του διευθυντή του Σ.Ε.Κ. συγκαλούνται κοινές συνεδριάσεις με τους διευθυντές των σχολικών μονάδων τακτικά μία στην αρχή της σχολικής χρονιάς και έκτακτα όποτε το ζητήσει ένας από τους διευθυντές.

2. Στους συνεδριάσεις αυτές εξετάζονται τα θέματα λειτουργίας του Σ.Ε.Κ. που έχουν σχέση με τις σχολικές μονάδες.

3. Οι Δ/ντές των Τ.Ε.Ε. σε συνεργασία με τον Δ/ντή του Σ.Ε.Κ. προγραμματίζουν και εισηγούνται με κοινό έγγραφο, για τους Τομείς τα τμήματα και τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν την επόμενη χρονιά και απαιτούν εργαστηριακή κάλυψη, μετά από κοινή συνεδρίαση των συλλόγων διδασκόντων των οικείων σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. Μετά από διαφωνία των σχολείων, Τ.Ε.Ε. και Σ.Ε.Κ., αποφασίζει ο Προϊστάμενος Τ.Ε.Ε. ή ο Δ/ντής της Δ/βάθμιας Εκπ/σης.

4. Πριν από την έναρξη των μαθημάτων, τα Τ.Ε.Ε. ενημερώνουν εγγράφως το Σ.Ε.Κ. για τα τμήματα, τον αριθμό των μαθητών και τους εκπαιδευτικούς των σχολείων  τους που θα εργαστούν στα εργαστήρια των Σ.Ε.Κ. Αποστέλλουν δε καταστάσεις με τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο - διεύθυνση - τηλέφωνο).

5. Πριν από την έναρξη των μαθημάτων ο Διευθυντής του Σ.Ε.Κ. εισηγείται τον καταμερισμό των ωρών του ωρολογίου προγράμματος των εργαστηριακών μαθημάτων σε κάθε Τ.Ε.Ε., στις ημέρες της εβδομάδας. Σε περίπτωση διαφωνίας Τ.Ε.Ε. – Σ.Ε.Κ. αποφασίζει ο Προϊστάμενος του Γραφείου ή της Δ/νσης εφ΄ όσον δεν υπάρχει.

6. Το κάθε Τ.Ε.Ε. προκειμένου να υπολογίσει τα κενά των εκπαιδευτικών θα

λαμβάνει υπόψη του και την ενυπόγραφη πρόταση του Σ.Ε.Κ.

Συνεργασία Σ.Ε.Κ. με Ι.Ε.Κ.

1. Στα Σ.Ε.Κ. εκπαιδεύονται οι σπουδαστές των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. με τους κανονισμούς λειτουργίας του Σ.Ε.Κ. που ισχύουν και για τους μαθητές των Τ.Ε.Ε. (άρθρο 9).

2. Για την άσκηση των σπουδαστών των Ι.Ε.Κ. στα Σ.Ε.Κ. ο Ο.Ε.Ε.Κ. έχει την ευθύνη μεταφοράς των αναγκαίων πόρων χρηματοδότησης εξοπλισμού ή υλικών (αναλώσιμων ή μη) στο Σ.Ε.Κ. από το οποίο εξυπηρετείται και είναι επί πλέον απαραίτητα για την υλοποίηση του προγράμματός του.

3. Πριν από την έναρξη των μαθημάτων ο Διευθυντής του Σ.Ε.Κ. εισηγείται τον καταμερισμό των ωρών του ωρολογίου προγράμματος των εργαστηριακών μαθημάτων, σε κάθε Ι.Ε.Κ. στις ημέρες της εβδομάδας.

4. Στο ωράριο που εκπαιδεύονται οι σπουδαστές των δημοσίων Ι.Ε.Κ. και εφ΄ όσον αυτό δε συμπίπτει με το ωράριο λειτουργίας του Τ.Ε.Ε., ορίζεται υπεύθυνος του Σ.Ε.Κ. ένας εκπαιδευτικός από τα όργανα διοίκησης του Σ.Ε.Κ. με πρόταση του Δ/ντή του Σ.Ε.Κ. και απόφαση της Δ/νσης Δ/βάθμιας Εκπ/σης για ένα διδακτικό έτος, με αντίστοιχη μείωση του ωραρίου του.

 

 

 

 

 

 

 

 

update : 04/11/2015

Σχεδίαση - ανάπτυξη

Copyright 2002-

Υπεύθυνος Ιστοσελίδας : Γεώργιος Η. Σταυρόπουλος