Πλανητάριο Ηλιακού Συστήματος – Δαίδαλος 2004

Κατασκευή πλανητάριου παρακολούθησης του πλανητών του ηλιακού συστήματος και των αστερισμών ελεγχόμενου από ΗΥ Βράβευση στην περιφερειακή έκθεση Δαίδαλος 2004 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Ξυνός Νίκος Δημουλέας Αναστάσιος Στρατούλης Γεράσιμος Παπανδρέου Νικόλαος Τσατσάρας Γεώργιος

Συνέχεια