Όροι Χρήσης © 1/2018 – 1ο ΕΚ Αθηνών

Δικαιώματα Περιεχομένου

Το περιεχόμενο του Διαδικτυακού τόπου (οπτικό υλικό, ακουστικό υλικό, πρωτότυπα κείμενα) που αναρτάται πρωτογενώς από τους υπεύθυνους της ιστοσελίδας ή μεταφορτώνεται και αναρτάται δευτερογενώς, είτε μέσω των διαχειριστών είτε από το υπόλοιπο ανθρώπινο δυναμικό της μονάδας διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα των αρχικών δημιουργών ή συγγραφέων. Με την αποστολή πρωτογενούς υλικού  προς δημοσίευση, παρέχεται το δικαίωμα χρήσης του από τους δημιουργούς ή συγγραφείς προς στη διοίκηση του 1ου ΕΚ Αθηνών και στους διαχειριστές του ιστότοπου καθώς και το δικαίωμα, να διαχειρίζονται και να τροποποιούν, όλο ή μέρος του υλικού αυτού κατά την κρίση τους, χωρίς προειδοποίηση, για τις ανάγκες τις σχολικής μονάδας ή προκειμένου αυτό να εναρμονίζεται με τους στόχους του ιστότοπου, τις αισθητικές, τις τεχνικές και τις λειτουργικές απαιτήσεις του και πάντως χωρίς πρόθεση αλλοίωσης της ουσίας του περιεχομένου. Οι συγγραφείς των άρθρων διατηρούν το δικαίωμα να αιτηθούν την απενεργοποίηση άρθρων τους. Το επί μέρους υλικό τους όμως (οπτικό υλικό και κείμενο) παραμένει στη διάθεση του σχολείου για τμηματική χρήση του και σε διαφορετική τελική μορφή.

Το υλικό προς δημοσίευση (οπτικό υλικό, υλικό πολυμέσων ή κειμένων) πρέπει να τηρεί τους κανόνες περί προσωπικών δεδομένων καθώς και τους κανόνες περί πνευματικών δικαιωμάτων. Το προσωπικό της μονάδας που αποστέλλει υλικό στους διαχειριστές προς ανάρτηση, έχει την ευθύνη του ελέγχου αυτού.

Δεν επιτρέπεται

Δεν επιτρέπεται  η ολική ή μερική χρήση του πρωτότυπου υλικού του δικτυακού τόπου  (άρθρα, κείμενα, σημειώσεις και λοιπό εκπαιδευτικό υλικό με όνομα αρχικού δημιουργού) που έχουν καταχωρηθεί σε αυτόν, είτε πρωτογενώς είτε με μορφή συνδέσμου (link) για εμπορική ή άλλη χρήση με ή χωρίς επεξεργασία σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, χωρίς γραπτή άδεια του δημιουργού.

Επιτρέπεται

Επιτρέπεται η χρήση υλικού για μη εμπορικούς σκοπούς και για τη χρήση στη Β’ Θμια εκπαίδευση, όπως η διδασκαλία μαθημάτων ΕΠΑΛ ή ΓΕΛ, υπό την προϋπόθεση ότι η χρήση του εκπαιδευτικού υλικού θα ακολουθεί τους ίδιους κανόνες (παρόμοια διανομή) και θα υπάρχει ρητή αναφορά στη διεύθυνση του δικτυακού τόπου αλλά και στον αρχικό δημιουργό.

Εξαίρεση

Εξαίρεση αποτελεί το οπτικό υλικό (φωτογραφίες, βίντεο) που περιλαμβάνεται από χώρους εγκαταστάσεων, εκπαιδευτικές ή άλλες δραστηριότητες της σχολικής ζωής, το οποίο έχει αναρτηθεί κατόπιν άδειας, με σκοπό την ανάδειξη των έργων και της προσπάθειας μαθητών και εκπαιδευτικών και για το οποίο δεν επιτρέπεται η χρήση του με ή χωρίς τροποποίηση ή η αναδημοσίευσή του σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο, κοινωνικά δίκτυα, έντυπο υλικό κλπ.

Comments are closed.