Τεχνικοί Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών-ΔΙΕΚ Αμπελοκήπων

Το καλοκαίρι του 2017 τελείωσαν την κατάρτισή τους οι απόφοιτοι της ειδικότητας των Τεχνικών Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών του ΔΙΕΚ Αμπελοκήπων. Οι σπουδαστές αυτοί όπως και εκατοντάδες άλλοι, εκπαιδεύτηκαν στους εργαστηριακούς χώρους του 1ου ΕΚ Αθηνών. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα των τεσσάρων εξαμήνων και στο πλαίσιο του μαθήματος της Πρακτικής Εφαρμογής στην Ειδικότητας έφεραν σε πέρας διάφορα έργα και συμμετείχαν σε αρκετές δραστηριότητες.

 

Συνοπτική παρουσίαση δραστηριοτήτων

Εφαρμογές ΙΟΤ( Internet of things).

Κατασκευή διαφόρων αναπτυγμάτων με ηλεκτρονικά στοιχεία και αισθητήρες και προγραμματισμός αυτών ώστε να υπάρχει αλληλεπίδραση με το περιβάλλον και επικοινωνία με τον χρήστη.

  • Κατασκευές ΙΟΤ

Παρεμβάσεις στη Δικτυακή υποδομή του 1ου ΕΚ

Το κτήριο του 1ου ΕΚ Αθηνών έχει ένα μεγάλο εσωτερικό ενδοδίκτυο που αποτελείται από την δομημένη καλωδίωση που περιλαμβάνει εξοπλισμό με οπτικές ίνες, συνεστραμμένα ζεύγη καλωδίων, ασύρματες διατάξεις και τον ανάλογο συνοδευόμενο παθητικό εξοπλισμό, ικριώματα, μετώπες, μεικτονόμησης, διεπαφές σύνδεσης δικτυακών συσκευών κά, αλλά και τον αντίστοιχο ενεργό εξοπλισμό, μεταγωγείς ethernet, δρομολογητές, ασύρματα σημεία πρόσβασης κλπ. Οι σπουδαστές εγκατέστησαν νέο παθητικό εξοπλισμό, συντήρησαν τον υφιστάμενο, εγκατέστησαν και ρύθμισαν νέο ενεργό δικτυακό εξοπλισμό.

  • Παρεμβάσεις στη Δικτυακή Υποδομή του σχολείου

Data Rack Monitor System + |Web/File Server

Σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε ένα αρκετά σύνθετο ανάπτυγμα με υφιστάμενα υλικά, υπολογιστή παλάμης χαμηλού κόστους, σκληρό δίσκο και ένα πλήθος ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και αισθητήρων για να αναλάβει το διττό ρόλο ενός διακομιστή αρχείων και ενός πρωτότυπου Data Rack Monitor. Το ανάπτυγμα  ολοκληρώθηκε στο μέρος που αφορά στο υλικό του (hardware),  ρυθμίστηκε, δοκιμάστηκε και εγκαταστάθηκε στο δωμάτιο δεδομένων ως διακομιστής αρχείων, όμως λόγω στενότητας χρόνου δεν ολοκληρώθηκε στο μέρος που αφορά στο συνοδευόμενο λογισμικό του ως DataRackMonitor System, και αναμένει την ολοκλήρωση του από σπουδαστές άλλης ειδικότητας διότι για κάποιο λόγο η ειδικότητα Τεχνικών Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών ΔΕΝ επαναλειτούργησε στο ΔΙΕΚ Αμπελοκήπων.

  • Data Rack Monitor + File Server

Διδακτικές Επισκέψεις

Κατά τη  διάρκεια αυτών των 4 εξαμήνων έγιναν τέσσερις επισκέψεις.

  • στο Μουσείων τηλεπικοινωνιών του ΟΤΕ στην Κηφισιά
  • στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και
  • στις εγκαταστάσεις του υπερυπολογιστή ARIS στο Υπουργείο Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων
  • στο πανεπιστήμιο Πειραιώς για την παρακολούθηση συνεδρίου CIE2016

  • Επίσκεψη στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

Νικόλα, Αλέξανδρε, Άρντι, Γιώργο, Δημήτρη, Κωνσταντίνε, Δημήτρη, Ναπολέων, Ειρήνη, Μαξ, Κώστα, Σπύρο, Λάμπρο, Νίκο εύχομαι σε όλους σας, καλή συνέχεια στο μακρύ και διαρκή δρόμο της γνώσης και καλή επιτυχία στην επαγγελματική σας σταδιοδρομία.

Ο καθηγητής σας

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *