Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης 1/2018

Περιγραφή της Δήλωσης αποποίησης

Περιεχόμενο Ιστότοπου

Παρά το γεγονός ότι γίνεται έλεγχος του περιεχομένου του δικτυακού ιστότοπου από τους διαχειριστές, τους συγγραφείς, τη διοίκηση, το εκπαιδευτικό προσωπικό, καμιά εγγύηση εξασφάλισης ως προς την πλήρη ορθότητα και εγκυρότητα των περιλαμβανόμενων δημοσιεύσεων: των άρθρων, των κειμένων, της νομοθεσίας, του εκπαιδευτικού υλικού, όπως και της τήρησης κανόνων προσωπικών δεδομένων ή πνευματικών δικαιωμάτων των υπερσυνδέσμων σε ιστότοπους τρίτων και του περιεχομένου τους, δεν μπορεί να δοθεί.

Οι δημοσιεύσεις και οι αναρτήσεις, άρθρων, κειμένων, οπτικού υλικού, εκπαιδευτικής ή διοικητικής φύσεως, μπορεί να περιέχουν σφάλματα ή παραλείψεις και δεν εκφράζουν (ανάλογα το είδος τους), το σύνολο της διοικητικής ή της επιστημονικής κοινότητας. Η αναρτημένη νομοθεσία αν και ανανεώνεται  καμία εξασφάλιση δε δίδεται για την ισχύ ή την εγκυρότητά της η οποία και πρέπει να αναζητείται από τις επίσημες διοικητικές οδούς.

Το υλικό που δίνεται με οποιοδήποτε μέσο στους διαχειριστές προς δημοσίευση (οπτικό υλικό, υλικό πολυμέσων ή κειμένων) πρέπει να τηρεί τους κανόνες περί προσωπικών δεδομένων καθώς και τους κανόνες περί πνευματικών δικαιωμάτων. Το προσωπικό της μονάδας που αποστέλλει το υλικό αυτό στους διαχειριστές προς ανάρτηση, έχει και την ευθύνη αυτή.

Αλλαγές στο περιεχόμενο

Διατηρείται το δικαίωμα το περιεχόμενο να αλλάξει, να διαγραφεί προσωρινά ή οριστικά, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, να μεταφερθεί, να τροποποιηθεί, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

Ευθύνη

Οι αξιώσεις ευθύνης λόγω κάθε είδους ζημιών άϋλων ή υλικών που προκύπτουν από τη χρήση του δημοσιευμένου υλικού που περιέχεται στον Διαδικτυακό τόπο εις βάρος των διαχειριστών,  της διοίκησης, των συγγραφέων, του εκπαιδευτικού προσωπικού, αποκλείονται. Δεν φέρεται καμία ευθύνη για αναδημοσιεύσεις του περιεχομένου σε ιστοσελίδες τρίτων μέσω συνδέσμων ή μεταφορτώσεων ή και διανομής με τη μορφή κάθε είδους ηλεκτρονικού ή έντυπου υλικού.

Το περιεχόμενο του παρόντος Διαδικτυακού τόπου χρησιμοποιείται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.

Comments are closed.