ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+1: Σχέδιο 2023-1-EL01-KA121-VET-000115574

Στον παρακάτω σύνδεσμο περιλαμβάνονται οι προσφορές που κατατέθηκαν για το πρόγραμμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+1: Σχέδιο 2023-1-EL01-KA121-VET-000115574


ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Μετά το άνοιγμα των προσφορών μειοδότρια είναι η εταιρία

SEA SKY TRAVEL

πρ.6/25-10-2023

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *