Πρόγραμμα Erasmus+ 2016-2017

Το 1ο Ε.Κ. Αθηνών, κατά τη φετινή χρονιά 2016-2017, υλοποίησε δύο δεκαπενθήμερα προγράμματα (ένα Ιταλία και ένα Κύπρο) ERASMUS +, Δράση ΚΑ1, με κωδ. 2016-1-EL01-KA102-022608 και τίτλο: «Κατάρτιση σε εφαρμογές πληροφορικής στις επιχειρήσεις (clouding computing)».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *