Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Η πληροφορική με τις εξειδικεύσεις της διαδραματίζει πλέον έναν κορυφαίο και με ολοένα αυξανόμενη σημασία ρόλο στις εξελίξεις της τεχνολογίας και της επιστήμης σε διεθνές επίπεδο. Τα επαγγέλματα πληροφορικής απαιτούν ερευνητική και δημιουργική σκέψη, εφευρετικότητα, φαντασία, οργανωτικές και ερευνητικές δεξιότητες, μεθοδικότητα στην εργασία και υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και συνεχούς κατάρτισης στο αντικείμενο και τις νέες τεχνολογίες. Έφηβοι με αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν να εξετάσουν τη δυνατότητα σταδιοδρομίας που προσφέρουν οι δύο ειδικότητες του τομέα.

Οι ειδικότητες του τομέα Πληροφορικής

Οι μαθητές του τομέα Πληροφορικής ανεξάρτητα την ειδικότητα που θα επιλέξουν στις πανελλαδικές εξετάσεις θα εξεταστούν στα ίδια ακριβώς μαθήματα και στην ίδια ύλη για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Οι διαφορές στις ειδικότητες

Οι διαφοροποίηση των δύο παρεχόμενων ειδικοτήτων αφορά σε τρία(3) μόνο μαθήματα της Γ’ Τάξης. Η ειδικότητα του Τεχνικού Εφαρμογών Πληροφορικής επικεντρώνεται περισσότερο στην τεχνολογία λογισμικού, στον προγραμματισμό με την εκμάθηση σύγχρονων γλωσσών υψηλού επιπέδου (πχ Java), τεχνολογιών Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων, σε Εφαρμογές & Θέματα Συντήρησης Πληροφοριακών Συστημάτων, εργαλείων διαδικτύου αλλά και στην ανάπτυξη πλήθους εφαρμογών με τις προαναφερόμενες τεχνολογίες.

Έτσι οι μαθητές του τομέα Πληροφορικής γενικά αλλά και ειδικά της ειδικότητας Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής  θα αποκτήσουν:
 • γνώσεις στο υλικό και την αρχιτεκτονική των υπολογιστικών συστημάτων,
 • θεωρητικές αλλά και τεχνικές γνώσεις στα τοπικά δίκτυα και στα δίκτυα ευρείας περιοχής που θα τους επιτρέπουν να τα παραμετροποιούν και να τα ρυθμίζουν κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνουν την εύρυθμη λειτουργία και ασφάλειά τους.
 • βασικές τεχνικές γνώσεις που θα τους επιτρέπουν να εκτελούν εγκαταστάσεις και συντήρηση τοπικών δικτύων αλλά και της δομημένης καλωδίωσής του μαζί με τις ρυθμίσεις των ενεργών συσκευών του (modem, wifi, routers κλπ).
 • βασικές τεχνικές αλλά και θεωρητικές γνώσεις που θα τους επιτρέπουν να κάνουν συναρμολογήσεις, αναβαθμίσεις αλλά και επισκευές ΗΥ αλλά και των περιφερειακών συσκευών τους (εκτυπωτές, σαρωτές κλπ).
 • θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις για να εγκαθιστούν να παραμετροποιούν αλλά και να διαχειρίζονται διάφορα λειτουργικά συστήματα σε σταθερές αλλά και φορητές συσκευές.
 • γνώσεις επάνω στις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις του υλικού και του λογισμικού των υπολογιστικών συστημάτων.
 • εξειδικευμένες γνώσεις προγραμματισμού εφαρμογών για ΗΥ, φορητές συσκευές, αλλά και εφαρμογών του Διαδικτύου σε γλώσσες υψηλού επιπέδου όπως Java & Python
 • εξειδικευμένες  γνώσεις σχεδιασμού, υλοποίησης και συντήρησης ιστοτόπων και τεχνολογίες όπως html, css, javascript, php.
 • βασικές γνώσεις πολυμέσων.
 • θεωρητικές αλλά και τεχνικές γνώσεις βάσεων δεδομένων και ανάπτυξης αντιστοίχων εφαρμογών.
Συνοψίζοντας ο τομέας πληροφορικής απευθύνεται γενικά σε μαθητές-τριες που επιθυμούν να ασχοληθούν με:
 • Βασικές αρχές Η/Υ
 • Ανάπτυξη και συντήρηση ιστοσελίδων
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 • Εγκατάσταση και Συντήρηση Η/Υ και περιφερειακών συσκευών.
 • Επεξεργασία Εικόνας, Βίντεο και Ήχου
 • Εκμάθηση λειτουργικών συστημάτων (Linux, Windows)
 • Εκμάθηση διαφόρων γλωσσών προγραμματισμού για σταθερές και φορητές συσκευές.
 • Δίκτυα (κατασκευή δικτύων, καλωδίων, δικτυακών συσκευών)
 • Βάσεις Δεδομένων
Ο απόφοιτος του τομέα πληροφορικής μπορεί να εργαστεί:
 • Σε Επιχειρήσεις, Οργανισμούς, Ινστιτούτα, Ιδρύματα, Μονάδες Κατάρτισης, που έχουν υπολογιστικό και δικτυακό εξοπλισμό
 • Σε Επιχειρήσεις που πωλούν υπολογιστές και δικτυακές υπηρεσίες
 • Σε Επιχειρήσεις που αναπτύσσουν και υποστηρίζουν εφαρμογές λογισμικού (Web sites , λογιστικά πακέτα).
 • Στην τεχνική υποστήριξη υπολογιστικών συστημάτων
 • Στην τεχνική υποστήριξη δικτύων υπολογιστών
 • Στις Πωλήσεις προϊόντων Πληροφορικής
 • Στη διαχείριση και ανάπτυξη υπηρεσιών διαδικτύου (ιστοσελίδες, ηλεκτρονικά καταστήματα, συστήματα κρατήσεων)
 • Σε Εταιρείες κινητής τηλεφωνίας.
 • Σε Εταιρείες παραγωγής τηλεπικοινωνιακού υλικού και λογισμικού.
 • Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών Διαδικτύου
 • Στην ηλεκτρονική διαφήμιση και ηλεκτρονικό εμπόριο
 • Στην ανάπτυξη και υποστήριξη Εφαρμογών λογισμικού
 • Στη μηχανογράφηση εταιρειών
Ο απόφοιτος μπορεί να:
 • Αναλαμβάνει αυτοδύναμα – αυτόνομα όσα αναφέρονται στην εγκατάσταση, υποστήριξη, διαχείριση και αξιοποίηση συστημάτων ενός χρήστη και απλών τοπικών δικτύων.
 • Αναλαμβάνει υπό την επίβλεψη, τον έλεγχο και τις οδηγίες κάποιου υπεύθυνου όσα αναφέρονται σε μεγαλύτερα συστήματα, μεγαλύτερα δίκτυα, το Διαδίκτυο ή άλλες δραστηριότητες.
 • Κάνει χρήση υπηρεσιών και προϊόντων πληροφορικής.
 • Υποστηρίζει, ως προς την χρήση των συστημάτων, τους πελάτες ή τους χρήστες αντίστοιχων υπηρεσιών.
 • Πωλεί, εγκαθιστά και υποστηρίζει υπηρεσίες και προϊόντα πληροφορικής και διαδικτυακό εξοπλισμό.
 • Αναπτύσσει απλές εφαρμογές πληροφορικής.
 • Διαχειρίζεται εξοπλισμό και υπηρεσίες απλών τοπικών δικτύων υπολογιστών.
 • Εγκαθιστά, υποστηρίζει και συντηρεί εξοπλισμό και υπηρεσίες απλών τοπικών δικτύων υπολογιστών.
 • Αναπτύσσει απλές αλλά και πιο σύνθετες εφαρμογές πολυμέσων και Διαδικτύου σε μοντέρνες και σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού για σταθερές ή κινητές συσκευές.
 • Δημιουργεί ιστοσελίδες και συντηρεί το περιεχόμενό τους.
 • Να σχεδιάζει απλά πληροφοριακά συστήματα.
 • Να υποστηρίζει εγκαταστάσεις SOHO (Small Office Home Office) τόσο σε επίπεδο υλικού αλλά κυρίως σε επίπεδο λογισμικού.

Comments are closed.