Καλές Πρακτικές Μαθημάτων Πληροφορικής 2017

Στο πλαίσιο της οργάνωσης με θέμα “Καλές Πρακτικές μαθημάτων Πληροφορικής 2017” που διοργανώθηκε από το Σχ. Σύμβουλο Πληροφορικής Δρ. Βασίλειο Μπελεσιώτη. Οι μαθητές του τομέα Πληροφορικής της Β’ και Γ’ Τάξης του 6ου ΕΠΑΛ Αθηνών, έλαβαν μέρος και παρουσίασαν έργα που εκπονήθηκαν στη διάρκεια της χρονιάς στο πλαίσιο του μαθήματος του προγραμματισμού υπολογιστών.

Δημιουργία Έργων

Για τη δημιουργία των έργων χρησιμοποιήθηκε ο υπολογιστής μεγέθους κάρτας χαμηλού κόστους RaspberryPi η γλώσσα προγραμματισμού Python που είναι στο πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος καθώς και διάφορα ηλεκτρονικά στοιχεία. Η γλώσσα Python ως εργαλείο χρησιμοποιείται στο αναλυτικό ΠΣ για την εκμάθηση του προγραμματισμού για τους μαθητές του τομέα Πληροφορικής. Το μάθημα το προγραμματισμού είναι ένα από τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

Οι μαθητές υλοποίησαν και παρουσίασαν έργα τα οποία συνδύαζαν ένα ανάπτυγμα υλικού μαζί με το συνοδευόμενο λογισμικό (πρόγραμμα σε γλώσσα python).

Υπεύθυνοι καθηγητές:

  • Φίλιππος Δεληγιάννης
  • Τάσος Χατζηπαπαδόπουλος

  • Καλές Πρακτικές Μαθημάτων Πληροφορικής 2017 Ηλεκτρονικά Ζάρια

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *