ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

Διακήρυξη του πλειοδοτικού διαγωνισμού κυλικείου του κτιριακού συγκροτήματος των σχολικών μονάδων του:

  • 6ου ΕΠΑΛ Αθηνών
  • 7ου Εσπ. ΕΠΑΛ Αθηνών
  • 1ου ΕΚ Αθηνών

α Οι προσφορές κατατίθενται ΚΛΕΙΣΤΕΣ και ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΜΟΝΟ στο πρωτόκολλο του σχολείου (κάθε Τετάρτη).

β. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να δουν και να επιθεωρήσουν το χώρο του κυλικείου

γ. Έχουν δικαίωμα να λάβουν σε φωτοτυπία από το σχολείο ή/και ηλεκτρονικά την αναλυτική διακήρυξη καθώς και την αίτηση.

Προς κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να συμμετέχει στον πλειοδοτικό διαγωνισμού του κυλικείου διατίθενται προς ενημέρωση τα σχετικά έγγραφα:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *