Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού

Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού

ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Η ναυτιλία αποτελεί -παραδοσιακά- βασικό πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας με σημαντική συνεισφορά στο ελληνικό ΑΕΠ. Η επιτυχία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο ανθρώπινο δυναμικό που τη στελεχώνει, τόσο σε προσωπικό διοίκησης (Πλοίαρχοι – Μηχανικοί), όσο και σε άλλους ναυτικούς.
Έφηβοι με ευσυνειδησία, υπευθυνότητα, ηγετικές και μηχανικές δεξιότητες, γνώση ξένων γλωσσών, ιδιαίτερα της αγγλικής, και με καλή σωματική δύναμη και αντοχή, κυρίως όμως με αγάπη και εξοικείωση με την θάλασσα, τα ταξίδια και τις συνθήκες διαβίωσης στο πλοίο μπορούν να εξετάσουν την δυνατότητα ένταξή τους και προοπτικής που προσφέρουν οι δύο ειδικότητες του ναυτιλιακού τομέα. Οι πτυχιούχοι του τομέα έχουν τη δυνατότητα κατόπιν πανελλαδικών εξετάσεων να εισαχθούν στις ΑΕΝ( Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού) και σε σχολές Ναυπηγικής.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού μπορεί να:
  • Ο απόφοιτος της ειδικότητας Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού μπορεί να: Είναι ο κυβερνήτης του πλοίου και ταυτόχρονα ο αντιπρόσωπος του πλοιοκτήτη στο πλοίο.
  • είναι ο κύριος υπεύθυνος για την ασφάλεια του πλοίου, του πληρώματος, του φορτίου και των επιβατών.
    χαράζει την πορεία του πλοίου, κατευθύνει και οργανώνει την εργασία όλου του πληρώματος.
  • φροντίζει για την τήρηση της τάξης ενδιαφέρεται για την καταλληλότητα και για την αποτελεσματική λειτουργία του πλοίου.
  • συνεργάζεται με το μηχανικό και τη ναυτιλιακή εταιρεία.

Comments are closed.