Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού

ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Η ναυτιλία αποτελεί -παραδοσιακά- βασικό πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας με σημαντική συνεισφορά στο ελληνικό ΑΕΠ. Η επιτυχία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο ανθρώπινο δυναμικό που τη στελεχώνει, τόσο σε προσωπικό διοίκησης (Πλοίαρχοι – Μηχανικοί), όσο και σε άλλους ναυτικούς.
Έφηβοι με ευσυνειδησία, υπευθυνότητα, ηγετικές και μηχανικές δεξιότητες, γνώση ξένων γλωσσών, ιδιαίτερα της αγγλικής, και με καλή σωματική δύναμη και αντοχή, κυρίως όμως με αγάπη και εξοικείωση με την θάλασσα, τα ταξίδια και τις συνθήκες διαβίωσης στο πλοίο μπορούν να εξετάσουν την δυνατότητα ένταξή τους και προοπτικής που προσφέρουν οι δύο ειδικότητες του ναυτιλιακού τομέα. Οι πτυχιούχοι του τομέα έχουν τη δυνατότητα κατόπιν πανελλαδικών εξετάσεων να εισαχθούν στις ΑΕΝ( Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού) και σε σχολές Ναυπηγικής.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού μπορεί να:
  • είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση, για την καλή λειτουργία των μηχανών του πλοίου, καθώς και για τον υπολογισμό και την προμήθεια καυσίμων, νερού, λιπαντικών και ανταλλακτικών του πλοίου,
  • εργάζεται κυρίως στο μηχανοστάσιο και ελέγχει τις εργασίες συντήρησης,
  • φροντίζει για τις επιδιορθώσεις των μηχανών και των μηχανημάτων που απαιτούνται,
  • συνεργάζεται με τον Πλοίαρχο και τη ναυτιλιακή εταιρεία.

Comments are closed.