Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού

Β’ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ.
 α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1. Ναυσιπλοΐα I 2Θ+2Ε
2. Ηλεκτρικές Μηχανές Ι
3. Στοιχεία Ναυπηγείας – Ευστάθεια Πλοίου – Αρχές Πρόωσης 2Θ+1Ε
4. Ναυτικά Αγγλικά
5. Ναυτική Μηχανολογία 3Θ+2Ε
6. Στοιχεία Μηχανολογικού – Ναυπηγικού Σχεδίου
7. Συστήματα Ελέγχου Γέφυρας – Μηχανοστασίου
8. Ναυτικό Δίκαιο – Διεθνείς Κανονισμοί στην Ναυτιλία – Διοίκηση Πλοίου
Γ’ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ.
 α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1. Στοιχεία Μηχανών
2. Μηχανές Πλοίου II 4Θ+3Ε
3. Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Πλοίου II
4. Μηχανολογικό Σχέδιο με Η/Υ
5. Βοηθητικά Μηχανήματα II και Μηχανολ. Κατασκευές Πλοίου II 2Θ + 4Ε
6. Αγγλικά Ειδικότητας II

Comments are closed.