Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

Ωρολόγια Προγράμματα Μαθημάτων Τομέα

Β’ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ.
α/α ΜΑΟΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Ανατομία-Φυσιολογία
2 Πρώτες Βοήθειες
3 Υγιεινή
4 Διαπροσωπικές Σχέσεις
5 Εργασιακό Περιβάλλον Τομέα
6 Αγγλικά Τομέα
7 Ειδικό Μάθημα Α8 5 (Θ+Ε)
8 Ειδικό Μάθημα Β8 5 (Θ+Ε)
ΣΥΝΟΛΟ 23 ΩΡΕΣ
Ol μαθητές διδάσκονται δύο από τα παρακάτω Ειδικά Μαθήματα, ανάλογα με την εργαστηριακή υποδομή του αντίστοιχου Ε.Κ. ή του Σ.Ε. του ΕΠΑ.Λ. και τις ειδικότητες του Τομέα που λειτουργούν στο κάθε ΕΠΑ.Λ. στη Γ’ τάξη.
 • α) ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ I (1Θ+4Ε)
 • β) ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ I (1Θ+4Ε)
 • γ) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ I (1Θ + 4Ε)
 • δ) ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ I (1Θ+4Ε)
 • ε) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ I (1Θ+4Ε)
 • στ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ I (5Ε)
 • ζ) ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΑ I (1Θ+4Ε)
 • η) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ I (1Θ+4Ε)
 • θ) ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ I (1Θ+4Ε)
Σε περιπτώσεις όπου στο ΕΠΑ.Λ. ή σε Ε.Κ. της περιοχής δεν είναι δυνατή η διδασκαλία 2ου Ειδικού Μαθήματος λόγω μη ύπαρξης σχετικού εργαστηρίου, τότε με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και την έγκριση του Σχολικού Συμβούλου Παιδαγωγικής Ευθύνης και της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι πέντε (5) ώρες του Ειδικού Μαθήματος Β κατανέμονται ως εξής:
 • (α) 1 ώρα (θ) στο μάθημα «Ανατομία – Φυσιολογία»
 • (β) 1 ώρα (θ) στο μάθημα «Πρώτες Βοήθειες»
 • (γ) 1 ώρα (Ε) στο μάθημα «Εργασιακό Περιβάλλον Τομέα»
 • (δ) 2 ώρες (1θ+1Ε) στο «Ειδικό Μάθημα Α», εκτός του μαθήματος «Βασικές Εφαρμογές Κομμωτικής I» που είναι αποκλειστικά εργαστηριακό (7 Ε), και το ωρολόγιο πρόγραμμα αναδιαμορφώνεται ως ακολούθως:
α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Ανατομία-Φυσιολογία
2 Πρώτες Βοήθειες
3 Υγιεινή
4 Διαπροσωπικές Σχέσεις
5 Εργασιακό Περιβάλλον Τομέα
6 Αγγλικά Τομέα
7 Ειδικό Μάθημα Α 7 (Θ+Ε)
ΣΥΝΟΛΟ 23 ΩΡΕΣ
Β’ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.
α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Ανατομία-Φυσιολογία
2 Πρώτες Βοήθειες
3 Υγιεινή
4 Διαπροσωπικές Σχέσεις
5 Εργασιακό Περιβάλλον Τομέα
6 Ειδικό Μάθημα A [1] 3E
7 Ειδικό Μάθημα B 9 3E
ΣΥΝΟΛΟ 15 ΩΡΕΣ
Ol μαθητές διδάσκονται δύο από τα παρακάτω ειδικά μαθήματα, ανάλογα με την εργαστηριακή υποδομή του αντίστοιχου Ε.Κ. ή του Σ.Ε. του ΕΠΑ.Λ. και τις ειδικότητες του Τομέα που λειτουργούν στο κάθε ΕΠΑ.Λ. στη Γ’ και Δ’ τάξη εσπερινών.
 • α) ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ I (3Ε)
 • β) ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ I (3Ε)
 • γ) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΗΛΙΚΙΑ I (3Ε)
 • δ) ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ I (3Ε)
 • ε) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ I (3Ε)
 • στ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ I (3Ε)
 • ζ) ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΑ I (3Ε)
 • η) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ I (3Ε)
 • θ) ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ I (3Ε)
Σε περιπτώσεις όπου στο ΕΠΑ.Λ. ή σε Ε.Κ. της περιοχής δεν είναι δυνατή η διδασκαλία 2ου Ειδικού Μαθήματος λόγω μη ύπαρξης σχετικού εργαστηρίου, τότε με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και την έγκριση του Σχολικού Συμβούλου Παιδαγωγικής Ευθύνης και της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι 3 ώρες του Ειδικού Μαθήματος Β κατανέμονται ως εξής:
 • (α) 1 ώρα (Θ) στο μάθημα «Ανατομία – Φυσιολογία»
 • (β) 1 ώρα (Ε) στο μάθημα «Εργασιακό Περιβάλλον Τομέα»
 • (γ) 1ώρα (Ε) στο«Ειδικό Μάθημα Α» και το ωρολόγιο πρόγραμμα αναδιαμορφώνεται ως ακολούθως:
α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Ανατομία-Φυσιολογία 3 Θ
2 Πρώτες Βοήθειες 2 Ε
3 Υγιεινή
4 Διαπροσωπικές Σχέσεις
5 Εργασιακό Περιβάλλον Τομέα
6 Ειδικό Μάθημα A 4 E
ΣΥΝΟΛΟ 15 ΩΡΕΣ
Γ’ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ.
Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ
2 Υγιεινή
3 Παιδαγωγικό Περιβάλλον Βρεφονηπιακού Σταθμού
4 Αγωγή Βρέφους και Νηπίου 2Θ+2Ε
5 Στοιχεία Γενικής και Εξελικτικής Ψυχολογίας
6 Δημιουργική Απασχόληση στην Προσχολική Ηλικία ΙΙ
7 Μουσικοκινητική Αγωγή
8 Λογοτεχνία Προσχολικής
ΣΥΝΟΛΟ 23 ΩΡΕΣ
Γ’ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ. Λ.
Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Ανατομία – Φυσιολογία Ι
2 Εργασιακό Περιβάλλον Τομέα
3 Αγγλικά Τομέα
4 Αγωγή Βρέφους και Νηπίου 2Θ+2Ε
5 Δημιουργική Απασχόληση στην Προσχολική Ηλικία Ι & ΙΙ 2Θ + 4Ε
6 Λογοτεχνία Προσχολικής Ηλικίας
ΣΥΝΟΛΟ 15 ΩΡΕΣ
Δ’ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ. Λ.
Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙ
2 Υγιεινή
3 Δημιουργική Απασχόληση στην Προσχολική Ηλικία ΙΙ (Β’ Μέρος)
4 Στοιχεία Γενικής και Εξελικτικής Ψυχολογίας
5 Μουσικοκινητική Αγωγή
6 Παιδαγωγικό Περιβάλλον Βρεφονηπιακού Σταθμού
7 Λογοτεχνία Προσχολικής Ηλικίας
ΣΥΝΟΛΟ 16 ΩΡΕΣ

 

Comments are closed.