ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1ο Ε.Κ. Α' ΑΘΗΝΑΣ

 

ΝΕΣΤΟΥ 4 - 11527 - ΠΛ. ΜΑΒΙΛΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΑΘΗΝΑ

ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Τ : +302106465781

   

F : +302106450608

 

 

e-mail : mail@1sek-a-athin.att.sch.gr

 

ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

 

   
   

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ERASMUS+

 

 

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

 

H Δράση αναδεικνύει ευκαιρίες και δυνατότητες βελτίωσης των γνώσεων και δεξιοτήτων των ατόμων που εργάζονται ή μαθητεύουν στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Τα σχέδια προωθούν δραστηριότητες διακρατικής κινητικότητας με σκοπό την τεχνική εκπαίδευση, κατάρτιση, μαθητεία, πρακτική άσκηση, job shadowing σε φορείς υποδοχής που εδρεύουν σε χώρες της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μετέχουν στο πρόγραμμα

Μέσω των σχεδίων κινητικότητας, οι ωφελούμενοι μπορούν να αποκτήσουν νέες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες με στόχο την προσωπική τους ανάπτυξη, να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες, να έρθουν σε επαφή με μια νέα κουλτούρα και πολιτισμό και να αναπτύξουν το αίσθημα της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Ενισχύεται η συνέργεια και διασύνδεση των δομών της τυπικής, άτυπης εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης, απασχόλησης και επιχειρηματικότητας και προωθείται η αναγνώριση και πιστοποίηση των δεξιοτήτων που αποκτώνται στις περιόδους κατάρτισης στο εξωτερικό.

 

Το 1ο ΕΚ Αθηνών υλοποιεί το πρόγραμμα : 

Μετακίνηση εκπαιδευτικών και μαθητών στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Μαθησιακής Κινητικότητας ΚΑ1, Τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης,

«Erasmus+ Δράση ΚΑ1 - Κινητικότητα Εκπαιδευομένων και Προσωπικού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης»

για το έτος 2017 του σχολείου μας με τίτλο :

«Κατάρτιση σε Εφαρμογές Ψηφιακής Σήμανσης Σε Χώρους Παροχής Υγείας» με κωδ. 2017-1-EL01-KA102-036030»


Το πρόγραμμα αποτελείται από δύο ροές, 

με 18 μαθητές και 2 εκπαιδευτικούς για κάθε ροή,

μια για Αγγλία (1/12-15/12) και μια προς Πορτογαλία (4/12- 18/12).

Στο πλαίσιο αυτό δημοσιεύονται και οι προκηρύξεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από ταξιδιωτικά γραφεία ( Προκήρυξη για Αγγλία - Προκήρυξη για Πορτογαλία ),

( Προσφορές για Αγγλία 1, 2, 3 - Προσφορές για Πορτογαλία 1, 2, 3 ).

 

 

 

 

Το 1ο Ε.Κ. Αθηνών, κατά τη φετινή χρονιά 2016-2017, θα υλοποιήσει

δύο δεκαπενθήμερα προγράμματα (ένα Ιταλία και ένα Κύπρο)

 

ERASMUS +, Δράση ΚΑ1, με κωδ. 2016-1-EL01-KA102-022608 και

τίτλο: «Κατάρτιση σε εφαρμογές πληροφορικής στις επιχειρήσεις

(clouding computing)».

 

Παρακαλούνται οι μαθητές από τα σχολεία

4ο-10ο-6ο ΕΠΑ.Λ. Αθηνών καθώς και 7ο ΕΣΠ. ΕΠΑ.Λ.

που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή

να απευθυνθούν στους Υπεύθυνους Τομέων του 1ου ΕΚ.

 

 

 

 

 

Πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για μετακίνηση μαθητών

Erasmus + 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

update : 20/11/2017

Σχεδίαση - ανάπτυξη

Copyright 2002-

Υπεύθυνος Ιστοσελίδας : Γεώργιος Η. Σταυρόπουλος