ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

This crossword was created with EclipseCrossword - www.eclipsecrossword.com

1    2     
             
 
 
34            5
                 
6     
       
    7   
         
       
       
  8             
                 
       
       
    9    10       
                   
       
       
11                       
                         
       
       
   
   
  12               
                   

Οριζόντια

 1. Η βαλβίδα βοηθητικού αέρα λέγεται και βαλβίδα ρύθμισης .......
 2. Λέγεται και φλογέρα
 3. Το έχει ο μετρητής όγκου AFS
 4. Τέτοιο είναι το μοτέρ της πεταλούδας γκαζιού
 5. Τέτοιο νήμα έχει ο μετρητής μάζας αέρα
 6. Ο MAP λέγεται και μετρητής ....

Κάθετα

 1. Λέγεται και γωνία προπορείας
 2. Ο TPS λέγεται και αισθητήρας θέσης ............
 3. Χώρος αποθήκευσης καυσίμου
 4. Πιό συνηθισμένες αντλίες
 5. Διαφοροποιείται στα μηχανικά συστήματα ψεκασμού
 6. Λέγεται ο ψεκασμός , όταν τα μπέκ ψεκάζουν απευθείας μέσα στο θάλαμο καύσης


This crossword puzzle was created with EclipseCrossword. Try it today—it's free!