Σεμινάριο Καθηγητών Πληροφορικής

Στο σχολείο μας υλοποιήθηκε με επιτυχία επιμορφωτικό σεμινάριο – εκδήλωση με θέμα: «Υποστήριξη μαθημάτων Πληροφορικής και σχετιζόμενα με Πληροφορικούς, στην ΠΕ & ΔΕ. Υπηρεσίες- Περιβάλλοντα» το οποίο διοργανώθηκε από το Σχ. Σύμβουλο Πληροφορικής Δρ. Βασίλειο Μπελεσιώτη, στο χώρο του εργαστηρίου Πληροφορικής, Συντήρησης και Δικτύων ΗΥ του 1ου ΕΚ Αθηνών.

Το σεμινάριο παρακολούθησαν Καθηγητές Πληροφορικής τόσο ΠΕ όσο και ΔΕ (Δημοτικά, Γυμν, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ/ΕΚ)

Θέματα Σεμιναρίου που αναπτύχθηκαν
  • Συζήτηση -ανά βαθμίδα/τύπο σχολείου και ομάδες μαθημάτων- για τις υπηρεσίες και περιβάλλοντα που χρησιμοποιούμε στην τάξη και τις μεθοδολογίες ένταξής τους
  • Κατάθεση προτάσεων
  • Κατηγοριοποίησή τους
  • Προτάσεις για μελλοντική επιμόρφωση

Οι εκπαιδευτικοί κατέθεσαν τις προτάσεις τους για χρησιμοποιούμενα λογισμικά σε επίπεδο τάξης, πρακτικές διδασκαλίας μαθημάτων πληροφορικής, αντάλλαξαν απόψεις και ανέφεραν αποτελέσματα της διδασκαλίας τους σε ένα γόνιμο και εποικοδομητικό διάλογο.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *