Κανονισμός Λειτουργίας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1ου ΕΚ Αθηνών

Η συμπεριφορά των μαθητών και των εκπαιδευτικών στην μεταξύ τους  επικοινωνία είτε εντός μαθήματος είτε εκτός και σε όλους τους χώρους πρέπει και οφείλει να διέπεται από αμοιβαίο σεβασμό και ευγένεια όπως αρμόζει σε ένα σύγχρονο χώρο εκπαίδευσης.

Α.  ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ:
 1. Προσέρχονται στο εργαστήριο εγκαίρως  πριν από τους μαθητές. Για λόγους ασφαλείας δεν επιτρέπεται η παρουσία μαθητών στο εργαστήριο χωρίς την παρουσία τους.
 2. Φέρονται με δημοκρατικό τρόπο στους μαθητές και σέβονται την προσωπικότητά τους.
 3. Δεν αποβάλλουν τους μαθητές από το εργαστήριο χωρίς σοβαρό λόγο: εάν όμως τους αποβάλλουν ή εάν δεν τους δεχθούν στο εργαστήριο για οποιοδήποτε λόγο, τους παραπέμπουν στη Διεύθυνση και εφαρμόζουν τις διαδικασίες που προβλέπονται από τη νομοθεσία.
 4. Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων εκκενώνουν την αίθουσα από τους μαθητές και φροντίζουν για τον αερισμό της.
 5. Τηρούν πίνακα εργαστηριακής προόδου για κάθε άσκηση ξεχωριστά με σκοπό την υποβοήθησή τους στην αντικειμενική αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών.
Β.  ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ:
 1. Δεν καθυστερούν αδικαιολόγητα την προσέλευσή τους. μόλις χτυπήσει το κουδούνι, αλλά κατευθύνονται προς το Εργαστήριο το συντομότερο δυνατό.
 2. Κάθονται σε συγκεκριμένη θέση μέσα στο εργαστήριο, σύμφωνα με το πλάνο που έχει καταρτίσει ο καθηγητής.  Δεν επιτρέπεται να καταναλώνουν καφέ, αναψυκτικά ή φαγώσιμα και οφείλουν να διατηρούν κλειστά τα κινητά τους τηλέφωνα.
 3. Στην αρχή του μαθήματος επιθεωρούν το χώρο εργασίας τους και γνωστοποιούν στον καθηγητή τυχόν καταστροφές και απώλειες ενώ κατά την έναρξη της εργαστηριακής άσκησης ενημερώνουν για τυχόν βλάβες των οργάνων – συσκευών και μηχανημάτων.
 4. Στα εργαστήρια που χρησιμοποιούν ηλεκτρικό ρεύμα, για λόγους ασφαλείας, δεν επιτρέπεται η λειτουργία μηχανήματος ή η τροφοδοσία με ηλεκτρικό ρεύμα της άσκησης, χωρίς την παρουσία και έγκριση του καθηγητή.
 5. Αν κάποιος μαθητής προξενήσει, για οποιοδήποτε λόγο, κάποια βλάβη ή φθορά, πρέπει αμέσως να αναφέρει το γεγονός στον καθηγητή για την ασφάλεια τη δική του και των συμμαθητών του και για την προστασία του εργαστηριακού εξοπλισμού.
 6. Οι μαθητές αποχωρούν υποχρεωτικά από το εργαστήριο μετά τη λήξη του μαθήματος, αφού πρώτα παραδώσουν το χώρο εργασίας τους – τα όργανα – τις συσκευές – τα εργαλεία και τα μηχανήματα στην κατάσταση που τα παρέλαβαν.
Επιπλέον, στα Εργαστήρια που είναι εξοπλισμένα με Η/Υ:
 • Δε χρησιμοποιούν προσωπικά μέσα αποθήκευσης χωρίς την έγκριση του καθηγητή.
 • Χρησιμοποιούν τον υπολογιστή αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες του μαθήματός τους.
Ο Δντής
Φίλιππος Δεληγιάννης

Comments are closed.