Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

Ωρολόγια Προγράμματα Μαθημάτων Τομέα

Β’ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ.
α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Ηλεκτροτεχνία (Κυκλώματα Συνεχούς και Εναλλασσόμενου ρεύματος) 2Θ+2Ε
2 Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις 2Θ+3Ε
3 Σχέδιο Ηλεκτρολογικό-Ηλεκτρονικό & με Η/Υ 2Σ/Ε
4 Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Συστήματα και στα Δίκτυα Επικοινωνιών
5 Αυτοματισμοί, Αισθητήρες και Βασικά Ψηφιακά Ηλεκτρονικά 1Θ+3Ε
6 Βασικά Ηλεκτρονικά 1Θ+3Ε
7 Αγγλικά Τομέα
ΣΥΝΟΛΟ 23 ΩΡΕΣ
Β’ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.
α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Ηλεκτροτεχνία (Κυκλώματα Συνεχούς και Εναλλασσόμενου Ρεύματος)
2 Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις 2Θ+3Ε
3 Αυτοματισμοί, Αισθητήρες και Βασικά Ψηφιακά Ηλεκτρονικά 1Θ+3Ε
4 Βασικά Ηλεκτρονικά 1Θ+3Ε
ΣΥΝΟΛΟ 15 ΩΡΕΣ
Γ’ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ.
Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Ψηφιακά Συστήματα
2 Δίκτυα Υπολογιστών
3 Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά – Κατασκευές
4 Εγκατάσταση και Διαχείριση Δικτύων – Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων
5 Συστήματα Ελέγχου και Ασφάλειας
6 Τηλεπικοινωνίες – Τηλεματική 3Θ + 2Ε
7 Ρομποτική
8 Επεξεργασία Σήματος Ήχου και Εικόνας
ΣΥΝΟΛΟ 23 ΩΡΕΣ
Γ’ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ. Λ.

(Μεταβατικό πρόγραμμα) Ισχύει ΜΟΝΟ για το σχολικό έτος 2017-2018

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Σχέδιο Ηλεκτρολογικό – Ηλεκτρονικό & με Η/Υ 2Σ/Ε*
2 Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Συστήματα και στα Δίκτυα Επικοινωνιών
3 Ηλεκτροτεχνία ( Κυκλώματα Συνεχούς και Εναλλασσόμενου Ρεύματος)
4 Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά – Κατασκευές
5 Ρομποτική
6 Επεξεργασία Σήματος Ήχου και Εικόνας
7 Αγγλικά Τομέα
ΣΥΝΟΛΟ 15 ΩΡΕΣ
Γ’ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

Ισχύει από το σχολικό έτος 2018-2019

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Ηλεκτροτεχνία (Κυκλώματα Συνεχούς και Εναλλασσόμενου ρεύματος)
2 Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Συστήματα και στα Δίκτυα Επικοινωνιών
3 Αυτοματισμοί, Αισθητήρες
4 Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά – Κατασκευές
5 Ρομποτική
6 Επεξεργασία Σήματος Ήχου και Εικόνας
7 Αγγλικά Τομέα
ΣΥΝΟΛΟ 15 ΩΡΕΣ
Δ’ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ. Λ
Ισχύει από σχολικό έτος 2018-2019
Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Ψηφιακά Συστήματα
2 Δίκτυα Υπολογιστών
3 Εγκατάσταση και Διαχείριση Δικτύων – Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων
4 Συστήματα Ελέγχου και Ασφάλειας
5 Τηλεπικοινωνίες – Τηλεματική 3Θ + 2Ε
ΣΥΝΟΛΟ 16 ΩΡΕΣ

Comments are closed.