Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

 

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Οι εργαζόμενοι στα Ηλεκτρολογικά και Ηλεκτρονικά επαγγέλματα χρειάζεται να διαθέτουν ευσυνειδησία, υπευθυνότητα, δυναμισμό, συνέπεια, μεθοδικότητα και τάξη κατά την εκτέλεση των εργασιών. Επίσης, απαραίτητη είναι η δεξιότητα στη σχεδίαση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, καθώς και γνώση της νομοθεσίας που αναφέρεται στα δημόσια και ιδιωτικά έργα. Νέοι που επιζητούν μια θέση με προοπτική στην αγορά εργασίας, καθώς και τη δυνατότητα, μέσα από τα προσφερόμενα αναλυτικά προγράμματα, περαιτέρω σπουδών πρέπει να μελετήσουν τις προοπτικές που τους προσφέρουν οι ειδικότητες του συγκεκριμένου τομέα.
Οι επαγγελματίες αυτοί χρειάζεται να είναι προσεκτικοί, τακτικοί και να διαθέτουν σταθερότητα, μεγάλη ακρίβεια και ικανότητα για συντονισμό κινήσεων. Απαραίτητα είναι επίσης το ενδιαφέρον για το αντικείμενό τους, η επινοητικότητα και ο δυναμισμός. Επιπλέον, οι επαγγελματίες αυτοί χρειάζεται να είναι ευσυνείδητοι, συνεπείς και να διαθέτουν ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών σε δύσκολες καταστάσεις ή προκειμένου να αντιμετωπίσουν προβλήματα τεχνικής φύσεως.
Απαραίτητη είναι ακόμη η ικανότητα εκτέλεσης απλών μαθηματικών υπολογισμών, η επιδεξιότητα στο χειρισμό εργαλείων και μηχανημάτων και η ικανότητα αντίληψης χώρου, μορφών και σχημάτων. Τέλος, οι επαγγελματίες αυτοί απαιτείται να έχουν μυϊκή δύναμη, σωματική ευλυγισία και ευκινησία.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων μπορεί να:
  • σχεδιάζει και να κατασκευάζει ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων και βιομηχανικών χώρων με κυκλώματα: φωτισμού, συσκευών, γειώσεων, τηλεφώνου, θυροτηλεφώνου, TV, πυρανίχνευσης, συναγερμού, δικτύων H/Y, αλεξικέραυνων, θέρμανσης, ανελκυστήρων, πινάκων κίνησης και φωτισμού, αυτοματισμών κίνησης (συμβατικών ή με PLC),
  • μετράει και ελέγχει την ασφαλή λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης και συσκευών,
  • συντηρεί, εντοπίζει και επισκευάζει βλάβες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και μηχανών.
  • βελτιώνει και εκσυγχρονίζει την, εγκατάσταση με σύγχρονη τεχνολογία.
Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων μπορεί να εργαστεί ως:
  • ελεύθερος επαγγελματίας εγκαταστάτης με δικό του πελατολόγιο
  • ειδικευμένος τεχνικός σε συνεργεία μεγάλων κατασκευών,
  • ιδιοκτήτης ή ειδικευμένος πωλητής σε καταστήματα ηλεκτρολογικών ειδών ή ιδιοκτήτης καταστήματος,
  • δημόσιος υπάλληλος, σαν συντηρητής, σε ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ με διαγωνισμούς (π.χ. ΟΤΕ, ΔΕΗ, Νοσοκομεία, Μουσεία, Αθλητικά κέντρα),
  • ιδιωτικός υπάλληλος (π.χ. τεχνίτης ηλεκτρολόγος συντήρησης εργοστασίων, ξενοδοχείων, κλινικών, συγκροτημάτων, κ.λπ.),
  • ηλεκτροτεχνίτης σε εγκαταστάσεις και συντηρήσεις ανελκυστήρων και ηλεκτρογερανών

Comments are closed.