Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

 

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Τα επαγγέλματα του τομέα χαρακτηρίζονται από ευστροφία, κριτική ικανότητα, πολύ καλή αντίληψη του χώρου και του όγκου, τεχνική αντίληψη, δυνατότητα εντοπισμού και επιλογής μεταξύ εναλλακτικών λύσεων, μαθηματική και υπολογιστική ικανότητα, ευκολία στη χρήση πινάκων και κανονισμών, εξοικείωση με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και με την αγορά εργασίας στον τομέα των δομικών υλικών, γνώση των υλικών και των νέων τεχνικών εφαρμογών. Χρειάζονται, επίσης, ηγετικές ικανότητες και ικανότητα διοίκησης προσωπικού για τις δραστηριότητες κατασκευής ή επιβλέψεων των έργων.

Έφηβοι με δημιουργική φαντασία, καλαισθησία, παρατηρητικότητα και κλίση στο σχέδιο έχουν τη δυνατότητα να σταδιοδρομήσουν στον τομέα Δομικών έργων, δομημένου περιβάλλοντος και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής μπορεί να εργαστεί ως:
 • τεχνίτης εργοδηγός σε έργα πολιτικού μηχανικού,
 • ελεγκτής ποιοτικού ελέγχου κατασκευών,
 • εκτιμητής κόστους,
 • σχεδιαστής,
 • τεχνίτης τοπογραφίας και χαρτογράφησης περιοχών,
 • εργαζόμενος γενικών καθηκόντων στις κατασκευές,
 • εργαζόμενος στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής μπορεί να:
 • σχεδιάζει αρχιτεκτονικά σχέδια καθώς και αναπτύγματα οπλισμών φερόντων στοιχείων ενός κτιρίου,
 • χρησιμοποιεί τα όργανα της τοπογραφίας για εμβαδομέτρηση και αποτύπωση ενός οικοπέδου – περιοχής,
 • εξοικειωθεί με την κατασκευή ξυλότυπων και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού στα φέροντα στοιχεία της κατασκευής,
 • εκτελεί προμετρήσεις και επιμετρήσεις υλικών και εργασιών για τον προϋπολογισμό του έργου,
 • γνωρίζει τα δικαιολογητικά και τη σύνταξή τους για την έκδοση μίας οικοδομικής άδειας,
 • υπολογίζει απλές ασκήσεις αντοχής φερόντων στοιχείων της κατασκευής,
 • σχεδιάζει μέσω Η/Υ αρχιτεκτονικά σχέδια.

Comments are closed.