Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς παρόχους τουριστικών Υπηρεσιών

Για την μεταφορά μαθητών/τριων του 1ου Ε.Κ. Αθηνών ( Νέστου 4, 115 27, Αμπελόκηποι) προς και από το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος,

Επιβαίνοντες 2 εκπαιδευτικοί , 20 μαθητές/τριες

Διαδρομές:

1. 24/3/2024: Σχολείο – Αεροδρόμιο. (Αναχώρηση πτήσης 11:50).

2. 6/4//2024: Αεροδρόμιο – Σχολείο. (Άφιξη πτήσης 21:35).

Η προσφορά κατατίθεται κλειστή στο Σχολείο.

Με κάθε προσφορά κατατίθεται Υ.Δ. ότι o μειοδότης θα καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης:

-Άδεια κυκλοφορίας λεωφορείου (άρθρο 88 ν. 2696/1999 [Κ.Ο.Κ.])

– Άδεια οδήγησης (άρθρο 94 ν.2696/1999 [Κ.Ο.Κ.])

– Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (άρθρο 94 ν.2696/1999[Κ.Ο.Κ.])

– Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο λεωφορείου (ν.489/1976])

– Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου Οχήματος (ΚΤΕΟ) (άρθρο 86 ν.2696/1999[Κ.Ο.Κ.])

– Βεβαίωση καλής λειτουργίας ταχογράφου από εγκεκριμένο συνεργείο (υπ’ αριθμ.

Φ450/89969/22-03-2023 Κ.Υ.Α., ΦΕΚ Β ́ 1858).

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης προσφοράς:

ΔΕΥΤΕΡΑ 11/3/2024, 12:00, στο γραφείο του 1ου Ε.Κ. Αθηνών.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *