Προκήρυξη-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών – Υπεύθυνων Τομέων Ε.Κ.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή τους ως
Υποδιευθυντές/ντριες Σχολικών Μονάδων καθώς και ως Υποδιευθυντές/ντριες και Υπεύθυνοι/ες Τομέων Ε.Κ.στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου έχουν οργανική θέση μαζί με τον φάκελο
υποψηφιότητάς τους, ο οποίος θα περιλαμβάνει:

Στο παρακάτω σύνδεσμο στη Β’ Θμια Δνση Α Αθήνας θα βρείτε τα απαραίτητα έγγραφα:

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *